Centrale wentylacyjne VEBAR oraz rekuperatory VENA mogą być fabrycznie okablowane oraz wyposażone w układ sterownia STW-6.

Dostępność funkcji, które będą realizowane przez sterownik zależna jest od rodzaju zastosowanej centrali oraz wymagań danej inwestycji. Każdy sterownik STW-6 umożliwia sterowanie pracą centrali wentylacyjnej za pośrednictwem internetu, bez konieczności wizyty na obiekcie. W zależności o warunków panujących w miejscu montażu centrali oraz jej gabarytu sterownik STW-6 może być umieszczony w szafie wbudowanej do centrali lub poza nią.

 

Sterownik STW-6 – podstawowe funkcje sterowania:

 • tryb pracy (ręczny, stały, tymczasowy, automatyczny).
 • programy czasowe,
 • płynne sterowanie wydajnością,
 • pomiar temperatur powietrza: zewnętrznego, wewnętrznego, nawiewu oraz wywiewu,
 • sterowanie temperaturą powietrza: nawiewanego, wywiewanego, w pomieszczeniu,
 • funkcja zabezpieczenia wymiennika przed zamarznięciem,
 • sterowanie by-passem,
 • szybkie przewietrzanie,
 • stan bieżącego zabrudzenia filtrów oraz komunikat o konieczności ich wymiany,
 • podtrzymanie zegara i ustawień sterownika (w przypadku awaryjnego wyłączenia centrali),
 • sterowanie przez internet i/lub przy użyciu paneli użytkownika,
 • przypomnienie o wykonaniu przeglądu,
 • możliwość pracy w protokole komunikacyjnym Modbus,

 

Sterownik STW-6 – dodatkowe funkcje sterowania:

 • sterowanie pracą centrali w zależności od wskazanego parametru powietrza np. jakości powietrza, wilgotności , stężenia substancji niepożądanych (CO2, CO, O3) itp.,
 • możliwość chłodzenia pomieszczeń poprzez zwiększenie ilości dostarczanego chłodniejszego powietrza zewnętrznego tzw. free-cooling bezpośredni,
 • możliwość podpięcia do systemu BMS (protokół Modus RTU lub Modbus TCP/IP),
 • system monitorowania i wizualizacji pracy centrali wentylacyjnej,
 • zarządzanie pracą kilku central wentylacyjnych jednym oprogramowaniem,
 • informacja o stanach alarmowych za pośrednictwem wiadomości sms,
 • sterowanie układami hybrydowymi (różne sposoby odzysku ciepła),
 • współpraca z panelami fotowoltaicznymi i GWC,
 • sterowanie nagrzewnicami i chłodnicami,
 • podwójne zabezpieczenie nagrzewnicy (po stronie powietrznej oraz wodnej wraz z opóźnieniem czasowym),
 • współpraca z agregatami chłodniczymi,
 • współpraca z pompami ciepła,
 • sterowanie przepustnicami odcinającymi,
 • możliwość połączenia z systemem p.poż.,
 • sterowanie recyrkulacją powietrza,
 • możliwość zastosowania dodatkowych czujników np. wilgotności, CO2, CO, związków niebezpiecznych, czujników ruchu,
 • funkcja utrzymania stałego ciśnienia w przewodzie magistralnym tzw. wentylacja strefowa,
 • możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji sterowania zgodnie z potrzebami Klienta.