Czym jest i gdzie powstaje ciepło technologiczne?

Wiele maszyn i urządzeń przemysłowych wytwarza dużą ilość ciepła, które w procesach produkcyjnych staje się „odpadem”. Tzw. ciepło odpadowe najczęściej jest usuwane z budynku do atmosfery, ponieważ jego nadmiar jest niepotrzebny, a w pewnych sytuacjach wręcz uciążliwy. W przypadku niektórych urządzeń ilość generowanego ciepła jest tak duża, że znacząco pogarsza warunki pracy i efektywność pracowników, przez co niezbędne jest klimatyzowanie pomieszczeń, co z kolei generuje dodatkowe koszty. Mamy więc sytuację, w której pośrednio ponosimy duże nakłady finansowe na wytworzenie ciepła (np. na energię elektryczną do zasilania maszyn) i dodatkowo płacimy za jego usunięcie.

 

W czasach kiedy koszty energii osiągają rekordową cenę zakupu taka sytuacja naraża przedsiębiorców na ogromne i jak się okazuje niepotrzebne wydatki.

 

Jest jednak rozwiązanie powyższego problemu: ciepło technologiczne można odzyskać i ponownie wykorzystać je na cele przedsiębiorstwa. Obiektami, w których powstają duże ilości nadprogramowego ciepła i warto jest sprawdzić możliwość zastosowania odzysku ciepła technologicznego są szczególnie: mleczarnie, suszarnie, browary, piekarnie, drukarnie, spawalnie, węzły ciepła, odlewnie, huty, sprężarkownie, zakłady wulkanizacyjne oraz inne, w których w procesie produkcyjnym wytwarzane jest ciepło.

 

Co to jest odzysk ciepła technologicznego?

Odzysk ciepła technologicznego jest to wykorzystanie energii niesionej / wytwarzanej przez ciecze, gazy techniczne oraz powietrze. Zamiast wyrzucania emitowanego ciepła do atmosfery przy odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej instalacji może być ono powtórnie wykorzystane np. do ogrzewania pomieszczeń, powietrza wentylacyjnego, ogrzania płynów procesowych itp.

 

Dlaczego warto zastosować odzysk ciepła technologicznego?

Ze względu na wysokie koszty prądu i paliw stałych przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem jakim jest racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych. Redukcja kosztów eksploatacji związanych ze zużyciem energii elektrycznej, ogrzewania czy przygotowania ciepłej wody użytkowej to obecnie priorytet. Właśnie w tym celu stosowane są rozwiązania energooszczędne, które umożliwiają skorzystanie z „darmowej” energii.

 

Poszukiwanie oszczędności finansowych i niemarnowanie zasobów energetycznych to nie jedyne korzyści jakie daje zastosowanie odzysku ciepła odpadowego.

 

Ponowne zastosowanie wytworzonego już ciepła zamiast usuwania go do atmosfery z pewnością pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, co w przypadku firm świadomych ekologicznie również ma znaczenie.

Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa, które rozważały inwestycję w systemy pozwalające odzyskiwać ciepło technologiczne, odkładały decyzję o rozpoczęciu prac na przyszłość, bo czas zwrotu inwestycji wydawał się być zbyt długi. Jednak obecnie, w czasie szybko drożejącej energii czas zwrotu inwestycji znacząco się skrócił i przedsiębiorcy widzą realną szansę na szybkie uzyskanie oszczędności. Modernizacje dotychczas jedynie planowane stają się realne, a wielu przypadkach wręcz pilne do wdrożenia. W wielu zakładach i budynkach usługowych, w których energia cieplna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, przy optymalnie zaprojektowanej instalacji okres zwrotu może wynosić nawet 1 rok (jeden sezon grzewczy)!!! Jest więc o co walczyć!

Nasza oferta w zakresie odzysku ciepła technologicznego

Oferujemy zaprojektowanie i wykonanie instalacji odzysku ciepła z procesów produkcyjnych i emitowanego przez urządzenia takie jak np. : sprężarki, komputery i serwery, spalarnie, piece technologiczne, malarnie proszkowe, prasy, kuchnie, wtryskarki, formy odlewnicze, wygrzewarki, paleniska, oświetlenie, szafy elektryczne i wykorzystanie go na cele wentylacji.

Aby móc rozpocząć rozmowy na temat modernizacji lub wykonania nowej instalacji odzysku ciepła technologicznego konieczna jest wizja lokalna w obiekcie, zapoznanie się z procesem produkcyjnym oraz z dokumentacją projektową. Istotne będą takie informacje jak harmonogram pracy zakładu, szczyt poboru energii, kiedy i ile jest wytwarzanej energii odpadowej podczas głównego i towarzyszących procesów produkcyjnych. Niezbędne jest również określenie etapów produkcji lub rodzaju urządzeń, z których odzyskiwanie ciepła będzie najbardziej opłacalne oraz określenie kosztu wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej.

Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w realizacji tego typu procesów. Wśród dotychczasowych inwestycji zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła przeznaczone m.in. do drukarni, basenów, suszarni, spawalni, gastronomii (kuchni i restauracji), węzłów ciepła, spężarkowni, zakładów produkujących płyty meblowe czy wylęgarni kurcząt –> sprawdź nasze realizacje.

 

Montaż wyspecjalizowanych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła realnie przyczynił się do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu oraz znacząco poprawił komfort klimatyczny panujący w pomieszczeniach biurowych, usługowych i produkcyjnych.

 

Źródła ciepła odpadowego z procesów technologicznych

Źródła energii odpadowej zależą od charakteru zakładu produkcyjnego oraz od mediów energetycznych, które są w nim stosowane. Za źródło ciepła technologicznego można uznać:

 • ciepło powstające w wyniku skraplania czynnika chłodniczego w układach chłodniczych (ciepło wytwarzane przez sprężarki),
 • ciepło generowane przez lasery tnące,
 • ciepło wytwarzane podczas pracy urządzeń produkcyjnych np. w hutach,
 • ciepłe powietrze w serwerowniach,
 • ciepła woda z chłodzenia turbin,
 • ciepłe powietrze znad pras parowych,
 • ciepłe powietrze z osuszania,
 • ciepło odpadowe w wtryskarek.

Jak można ponownie wykorzystać ciepło odpadowe?

Pozyskane ciepło może zostać ponownie wykorzystane do:

 • ogrzewania hal, pomieszczeń biurowych lub innych budynków znajdujących się w pobliżu źródła „nadprogramowego” ciepła,
 • do ogrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • do ogrzewania medium procesowego lub technologicznego,
 • do ogrzewania powietrza wentylacyjnego.

 

Zwrot inwestycji w odzysk ciepła technologicznego

Oszczędności uzyskane z odzysku ciepła technologicznego są wymierne w zakresie stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych na modernizację i zastosowanie systemów energooszczędnych. Co ważne efektywność zastosowanego rozwiązania jest mierzalna, co oznacza, że można sprawdzić czy wykonana modernizacja osiągnęła zamierzony efekt i jest optymalna. W tym celu stosuje się urządzenia mierzące parametry powietrza takie jak czujniki temperatury, czujniki wilgotności, mierniki przepływu czy mierniki zużycia energii elektrycznej. Pozwalają one ocenić w jaki sposób zmieniły się warunki w pomieszczeniach, w których dotychczas powstawało ciepło odpadowe. Można obliczyć jaki jest planowany odzysk energii cieplnej, a po zakończeniu prac nad instalacją odzysku ciepła wykonać pomiary i określić czy zostały spełnione pierwotne założenia i ile ciepła jest odzyskiwane.

Ponadto dzięki nowoczesnym systemom sterowania istnieje możliwość zaprogramowania pracy instalacji odzysku ciepła w taki sposób, by klimat we wszystkich pomieszczeniach wpiętych do układu odzysku ciepła dostosowany był do obecnych potrzeb budynku. Automatyka sterująca pracą central wentylacyjnych odzyskujących nadprogramowe ciepło może realizować programy pracy dostosowane do danego obiektu uwzględniając zmniejszenie wydajności w trakcie przerw, przestojów itp.

 

Jeśli widzisz realną możliwość odzyskania ciepła w projektowanym lub istniejącym zakładzie przemysłowym i chciałbyś dowiedzieć się o możliwych rozwiązaniach skontaktuj się z nami!
 • Zapytanie o ofertę
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Bartosz dla potrzeb niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie zgodnie z Polityką prywatności. *
  Captcha

Załączniki

PlikOpisWielkość plikuPobrania
pdf Bartosz - odzysk ciepła technologicznego4 MB98