Modernizacja central wentylacyjnych

Na czym polega modernizacja systemu wentylacji mechanicznej? Poprawa efektywności energetycznej zakładów przemysłowych oraz innych obiektów, w których zastosowano system wentylacji mechanicznej może odbywać się poprzez: montaż central wentylacyjnych z odzyskiem […]

Wentylacja w klubie fitness i na basenie

Wentylacja klubu fitness i basenu a ich rentowność Koszty operacyjne, czyli między innymi ponoszone na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody czy paliwa stanowią znaczny procent wydatków związanych z eksploatacją obiektów […]

Centrale wentylacyjne do suszarni

Wentylacja w suszarniach Jednym z ważnych procesów produkcji artykułów spożywczych jest etap suszenia. Nadmierna wilgotność produktu obniża jego trwałość oraz może spowodować rozwój szkodliwych grzybów, pleśni czy bakterii. Z tego […]

odzysk ciepła technologicznego

Odzysk ciepła technologicznego

Czym jest i gdzie powstaje ciepło technologiczne? Wiele maszyn i urządzeń przemysłowych wytwarza dużą ilość ciepła, które w procesach produkcyjnych staje się „odpadem”. Tzw. ciepło odpadowe najczęściej jest usuwane z […]

Centrale VEBAR

Centrale i zestawy wentylacyjne VEBAR mają szerokie zastosowanie w systemach wentylacji mechanicznej w: budownictwie mieszkaniowym (wentylacja domów, bloków), obiektach usługowych i użyteczności publicznej (np. wentylacja biur, urzędów, szkół, hal sportowych, […]

Centrale VEBAR “plug & play”

Montaż central wentylacyjnych dość często odbywa się w trudnych warunkach. Prace instalacyjne utrudniać mogą nie tylko niekorzystne warunki atmosferyczne, gdy centrale wentylacyjne montowane są np. na dachu budynku. Zdarzają się […]