O tym, że prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w każdym budynku nikt już nie dyskutuje. Dobrze wykonana  instalacja wentylacyjna doprowadza tlen niezbędny do życia, tworząc w pomieszczeniach zdrowy klimat oraz usuwa zamieszczenia emitowane do powietrza wewnętrznego. Aby mówić o prawidłowo działającej wentylacji należy pamiętać, że wentylacja powinna spełniać trzy podstawowe kryteria:

 1. musi być ciągła, pracować również podczas naszej nieobecności,
 2. obsługiwać każde pomieszczenie, zapewniając stałą wymianę powietrza,
 3. zapewnić możliwość regulacji w celu dopasowania klimatu w budynku do indywidualnych potrzeb oraz do warunków pogodowych.

REKUPERACJA W DOMU

Rozpatrując możliwość zastosowania wentylacji mechanicznej w budownictwie mieszkaniowym swoje działania należy uprzednio zaplanować oraz wziąć pod uwagę kilka czynników. W pierwszej kolejności należy dokonać ogólnego rozpoznania budynku. Mając wgląd do architektury obiektu lub też dokonując wizji lokalnej, wstępnie można oszacować jakie są możliwości wykonania wentylacji mechanicznej, poprowadzenia kanałów, umiejscowienia nawiewników i wywiewników, itp. Na tym etapie można również wstępnie przewidzieć lokalizację rekuperatora. Ważną rzeczą natomiast jest również oszacowanie powierzchni użytkowej, wysokości pomieszczeń, przeznaczenia pomieszczeń i ich rozkładu, aby w następnej kolejności móc określić ilości powietrza wentylacyjnego.

DOBÓR REKUPERATORA

Znając gabaryty i architekturę domu możemy obliczyć kubaturę budynku i wstępnie na jej podstawie określić w przybliżeniu wydajność wentylacji mechanicznej. Najprostszym sposobem określenia wydajności jest przyjęcie jednokrotnej wymiany powietrza w całym obiekcie.

Przykład: jeżeli dom ma 280 m3 ( powierzchnia 107 m2 i wysokość kondygnacji 2,6 m) to należy dobrać układ wentylacji w przedziale ± 10%, czyli na wydajność w przedziale 250 ÷ 310 m3/h

Do obliczeń należy brać pod uwagę tylko kubaturę użytkową budynku. Do kubatury nie należy wliczać garażu, kotłowni i piwnicy. Te pomieszczenia powinny mieć zapewnioną oddzielną wentylację. Przy doborze centrali należy pamiętać, by nie sugerować się jedynie maksymalną wydajnością, gdyż urządzenie dobrane jedynie w ten sposób może w efekcie wtłoczyć lub wyciągnąć za mało powietrza z budynku. Dlatego też tak ważne jest, aby planując instalację rekuperacji uwzględnić dwa parametry: wydajność i spręż.

Dobrym pomysłem jest skierowanie zapytania do profesjonalnych firm oferujących montaż rekuperacji. Białystok jest miastem, w którym działają profesjonalne ekipy instalatorów wentylacji.

MONTAŻ REKUPERACJI PODLASKIE

Jesteś zainteresowany montażem wentylacji? Kliknij tutaj –> KONTAKT i otrzymaj profesjonalne wsparcie. W branży wentylacyjnej działamy ponad 20 lat, zatem śmiało możemy stwierdzić, że w kwestii montażu wentylacji jesteśmy ekspertami. Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego rekuperatora, sporządzimy koncepcję wentylacji oraz będziemy nadzorować przebieg prac montażowych. Zadbamy również o to, by rekuperator został zamontowany w najbardziej dogodnym miejscu, a instalację rozprowadzono zgodnie ze sztuką.

Najlepszym miejscem na montaż central wentylacyjnych jest poddasze, które daje możliwość swobodnego rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych. W przypadku braku miejsca na poddaszu, urządzenie można zamontować w innym pomieszczeniu gospodarczym np. garażu, kotłowni, komórce, piwnicy, itp. Planujące miejsce montażu jednostki wentylacyjnej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które powinno spełniać pomieszczenie:

 • powinno posiadać otwór o wymiarach umożliwiających wniesienie do niego elementów centrali,
 • umożliwiać dostęp do instalacji przez cały rok,
 • posiadać odpowiednie wymiary umożliwiające zainstalowanie urządzenia i przewodów,
 • umożliwiać doprowadzenie 4 kanałów wentylacyjnych o średnicy króćca przyłączeniowego – w tym dwóch wychodzących na zewnątrz domu (czerpnia i wyrzutnia) i dwóch do instalacji domowej (nawiew i wywiew),
 • umożliwiać odprowadzenie skroplin do kanalizacji. Odwodnienie wymiennika powinno być odprowadzone ze spadkiem do odpływu.
 • jeśli urządzenie będzie zlokalizowane w pomieszczeniu, w którym istnieje ryzyko ujemnych temperatur, należy zabezpieczyć odwodnienie i rurę odprowadzającą skropliny przed zamarzaniem, np. poprzez izolację i ewentualnie kabel grzejny umieszczony w rurze lub oplatający rurę odprowadzającą kondensat.

KANAŁY WENTYLACYJNE – PLANOWANIE I MONTAŻ

Po zaplanowaniu miejsca, gdzie odbędzie się montaż rekuperatora, kolejnym krokiem jest rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych do pomieszczeń. W budownictwie mieszkalnym stosuje się zasadę, że powietrze świeże doprowadzamy do pomieszczeń „czystych”: pokoju dziennego, sypialni, jadalni, salonu itp. W tych pomieszczeniach montuje się najczęściej nawiewniki sufitowe (zawory nawiewne) lub kratki nawiewne. Natomiast powietrze zużyte zbierane jest wywiewnikami sufitowymi lub kratkami wyciągowymi. Montuje się je w tzw. pomieszczeniach „brudnych”: łazienkach, WC, kuchniach, suszarniach, garderobach, pomieszczeniach gospodarczych, itp.

MONTOWANIE REKUPERACJI – ETAPY

Wskazane jest by instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła byłą wykonywana etapami. Instalacja powinna być realizowana po wykonaniu ścian i stropów budynku.

Etap I – prace na etapie pokrycia dachu

 • osadzenie i montaż czerpni i wyrzutni, jeśli będą wykonane jako dachowe;

Etap II – prace przed położeniem tynków

 • poprowadzenie kabla zasilającego centralę wentylacyjną, idącego z szafki elektrycznej do miejsca ustawienia urządzenia;
 • poprowadzenie przewodu sterującego od miejsca centrali do miejsca, w którym przewidziany będzie panel sterujący;
 • przygotowanie miejsca do montażu kratek wentylacyjnych oraz zaworów nawiewnych i wywiewnych (wykonanie otworów i przekuć w stropie oraz ścianach budynku);
 • przygotowanie miejsca do montażu czerpni i wyrzutni, jeśli będą wykonane jako ścienne oraz otworów na prowadzenie rurociągu ewentualnego wymiennika gruntowego (wykonanie otworów i przekuć w ścianach i stropach budynku);

Etap III – prace po nałożeniu tynków, ale przed malowaniem

 • montaż instalacji wentylacyjnej, izolacja kanałów itp.;
 • montaż rekuperatora;
 • montaż czerpni i wyrzutni i ich podłączenie do instalacji;
 • osadzenie ramek montażowych zaworów nawiewnych i wywiewnych i/lub kratek wentylacyjnych;
 • próbne uruchomienie, sprawdzenie stanu połączenia, sprawdzenie szczelności itp. (instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana szczelnie, da to w efekcie brak podsysania i strat  powietrza ciepłego);

Etap IV – prace końcowe, po wykonaniu robót wykończeniowych

 • osadzenie zaworów nawiewnych i wyciągowych na ramkach montażowych;
 • uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej;
 • przeszkolenie użytkownika;
 • przekazanie niezbędnej dokumentacji (instrukcji obsługi, gwarancji itp.).