Poniżej prezentujemy najczęstsze przyczyny nieprawidłowej pracy central wentylacyjnych oraz sposoby ich rozwiązania. Jeśli na poniższej liście nie znaleźliście Państwo rozwiązania problemu prosimy o kontakt z Działem Serwisu –> zgłoś serwis on-line.

 

UsterkaMożliwa przyczynaSposób rozwiązania
Rekuperator nie włącza sięBrak zasilania lub urządzenie nie jest podłączone do zasilania
 • Włożyć wtyczkę do gniazda.
 • Sprawdzić napięcie sieciowe.
 • Sprawdzić bezpieczniki i wyłącznik różnicowoprądowy sieci.
 • Sprawdzić bezpiecznik sterownika.
Brak przepływu powietrzaCentrala w trybie Postój / błędne nastawy / tryb awaryjny
 • Włączyć centralę.
 • Sprawdzić poprawność nastaw w programach i harmonogramach pracy.
 • Sprawdzić ochronę przed zbyt wysoką/niską temp. nawiewu.
 • Wymienić filtr (tryb awaryjny).
Nieprawidłowe podłączenie
 • Sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji do centrali.
Awaria przetworników przepływu
 • Sprawdzić drożność rurek impulsowych.
 • Wymienić uszkodzony przetwornik.
Niski przepływ powietrzaNiski poziom ustawionej wydajności centrali
 • Sprawdzić nastawy wydajności, programów czasowych.
 • Skorygować nastawy wydajność.
Niski poziom parametrów sterujących przepływem (czujniki CO2, RH, VOC)
 • Sprawdzić nastawy i progi dla czujników.
 • Skorygować nastawy progowe czujników.
 • Sprawdzić parametr „Max. sterowanie wentylatora” w ustawieniach sterownika.
Brudne filtry
 • Sprawdzić informacje o zabrudzeniu filtrów.
 • Sprawdzić nastawy presostatów i ewentualnie skorygować nastawy.
 • Wymienić filtry.
Zanieczyszczony wlot/wylot
 • Skontrolować drożność i oczyścić czerpnię/wyrzutnię.
Zanieczyszczenie instalacji wew.
 • Skontrolować drożność i ustawienie anemostatów.
 • Skontrolować filtry anemostatów (jeśli występują) i w razie konieczności je wymienić.
Wentylator nie pracuje
 • Sprawdzić komunikaty i alarmy.
 • Sprawdzić wentylator, jeśli uszkodzony – wymienić.
 • Sprawdzić napięcie sterowania i zasilania wentylatora.
 • Sprawdzić sterownik – napięcie sterowania, przekaźnik zasilający.
Przecieki na instalacji
 • Sprawdzić szczelność połączeń instalacji.
 • Sprawdzić instalację odprowadzenia kondensatu i wypełnienie wodą syfonu.
Niewłaściwa lub brak regulacji systemu
 • Sprawdzić blokadę przed zmianą nastawy na przepustnicach.
 • Wykonać regulację układu.
Głośna praca centrali i instalacjiNieprawidłowa prędkość wentylatora
 • Skontrolować ustawioną wydajność centrali.
 • Sprawdzić parametr „Max. sterowanie wentylatora” w ustawieniach sterownika.
 • Sprawdzić drożność impulsowych rurek przetworników różnicowych i kryzy pomiarowej wentylatorów.
 • Sprawdzić napięcie wysterowania wentylatorów.
Uszkodzony wentylator
 • Wymienić wentylator.
Niewłaściwa lub brak regulacji instalacji
 • Sprawdzić blokadę przed zmianą nastawy na przepustnicach.
 • Wykonać regulację układu.
Nieszczelności
 • Sprawdzić szczelność połączeń instalacji.
 • Sprawdzić prawidłowe zamknięcie centrali.
Nieprawidłowo dobrane przekroje kanałów wentylacyjnych
 • Sprawdzić prędkości przepływu w instalacji i na anemostatach.
 • Obniżyć wydajność centrali.
Brak tłumików hałasu
 • Zamontować tłumiki hałasu.
Z centrali wypływa wodaNiedrożność instalacji odprowadzenia kondensatu
 • Skontrolować drożność instalacji odprowadzenia skroplin.
Nieprawidłowe wypoziomowanie, wypionowanie centrali
 • Sprawdzić wypoziomowanie i wypionowanie, w razie konieczności skorygować.
Napływ wody przez instalację zewnętrzną
 • Sprawdzić poprawność doboru czerpni w zakresie prędkość wlotu powietrza (porywanie kropel deszczu).
 • Skontrolować nachylenie instalacji w kierunku od centrali.
 • Wykonać odwodnienie instalacji.
Na obudowie centrali pojawia się wodaNieprawidłowa izolacja termiczna
 • Sprawdzić izolację termiczną połączenia centrali z kanałami wentylacyjnymi instalacji zewnętrznej.
Nieszczelności
 • Sprawdzić szczelność połączenia centrali z kanałami wentylacyjnymi.
 • Sprawdzić prawidłowe zamknięcie centrali.
Napływ wody przez instalację zewnętrzną
 • Patrz usterka: Z centrali wypływa woda – napływ wody przez instalację zewnętrzną.
Niska temperatura nawiewu zimąObejście wymiennika (by-pass) jest otwarte
 • Sprawdzić tryb pracy obejścia wymiennika – zmienić na Auto lub Zamknięty.
 • Sprawdzić położenie przepustnicy obejścia wymiennika i działanie siłownika.
 • Sprawdzić nastawy otwarcia bypassu.
 • Sprawdzić nastawy parametru Lato/zima.
Awaria nagrzewnicy wtórnej
 • Patrz usterka: Nagrzewnica wtórna nie pracuje.
Brudne filtry
 • Patrz usterka: Niski przepływ – brudne filtry.
Niski odzysk ciepła
 • Patrz usterka: Niski odzysk w zimie.
Nieprawidłowa izolacja termiczna
 • Sprawdzić izolację termiczną instalacji, dodatkowo zaizolować.
 • Zwiększyć wydajność centrali.
Nieszczelność instalacji
 • Sprawdzić szczelność połączeń instalacji.
Niewłaściwa lub brak regulacji instalacji
 • Sprawdzić blokadę przed zmianą nastawy na przepustnicach.
 • Wykonać regulację układu.
Nieprawidłowe nastawy
 • Sprawdzić nastawy parametru Lato/zima.
Wysoka temperatura nawiewu zimąBłędne nastawy
 • Sprawdzić nastawy temp. nawiewu oraz sterowania nagrzewnicami.
Awaria czujnika temperatury
 • Sprawdzić wskazania czujnika temp. i w razie konieczności wymienić.
Niski odzysk ciepła w zimieBrudne filtry
 • Patrz usterka: Niski przepływ – brudne filtry.
Straty ciepła i nieszczelności na instalacji
 • Sprawdzić izolację termiczną instalacji, dodatkowo zaizolować.
 • Sprawdzić szczelność połączeń instalacji.
 • Zwiększyć wydajność centrali.
Niewłaściwa lub brak regulacji instalacji
 • Sprawdzić blokadę przed zmianą nastawy na przepustnicach.
 • Wykonać regulację układu.
Szronienie wymiennika
 • Sprawdzić nastawy automatyki sterującej.
Błędne nastawy
 • Sprawdzić nastawy automatyki w zakresie wymiennika ciepła.
Awaria sterownika
 • Wymienić sterownik.
Uszkodzony/zabrudzony wymiennik
 • Sprawdzić stan wymiennika – lamel wymiennika.
 • Oczyścić/wymienić wymiennik.
Centrala nie reaguje na zmianę parametrów w paneluBłąd komunikacji
 • Sprawdzić przewody komunikacyjne.
 • Sprawdzić połączenia śrubowe kostek i trwałość połączeń elektrycznych.
Przekroczona max. dopuszczalna długość przewodu sterującego
 • Zmniejszyć odległość kablową pomiędzy panelem, a centralą.
 • Wymienić na przewód o większym przekroju żyły.
 • Zamontować dodatkowy zasilacz.
Centrala nie reaguje na zmianę parametrów w module internetowym ecoNETBrak zasilania
 • Sprawdzić zasilanie oraz bezpiecznik, wyłącznik różnicowoprądowy.
Błędne podłączenie / brak komunikacji
 • Sprawdź poprawność podłączenia z dokumentacją.
 • Sprawdzić przewody komunikacyjne.
 • Sprawdzić połączenia śrubowe kostek i trwałość połączeń elektrycznych.
Brak sieci internetowej
 • Sprawdzić działanie sieci internetowej.
 • Sprawdzić przewód lub zasięg sygnału Wi-Fi.
Awaria zasilacza modemu
 • Sprawdzić działanie zasilacza sieciowego modemu.
Nagrzewnica elektryczna wtórna nie pracujeBrak zasilania
 • Sprawdzić zasilanie oraz bezpiecznik, wyłącznik różnicowoprądowy.
Bezpiecznik termiczny
 • Ręcznie zresetować nagrzewnicę.
Presostat zabezpieczający
 • Sprawdzić presostat zabezpieczający – skorygować nastawy lub wymienić element.
Uszkodzenie czujnika temperatury
 • Sprawdzić wskazania czujnika temp. i w razie konieczności wymienić.
Błędne nastawy
 • Sprawdzić nastawy Lato/zima oraz parametry nagrzewnicy.
Wymiennik wodny (nagrzewnica/chłodnica) nie pracujeBrak / niewłaściwe parametry czynnika
 • Sprawdzić dopływ i parametry czynnika zasilającego.
Awaria elementu automatyki
 • Sprawdzić pracę pompy obiegowej, siłownika i zaworu.
 • Sprawdzić przewody sterujące.
Uszkodzenie czujnika temperatury
 • Sprawdzić poprawność wskazania czujnika temp.
Błędne nastawy
 • Sprawdzić nastawy Lato/zima oraz parametry wymiennika.
Chłodnica/nagrzewnica freonowa nie działaBrak zasilania
 • Sprawdzić przewody sterujące.
 • Sprawdzić zasilanie elektryczne jednostki zewnętrznej.
Uszkodzenie czujnika temperatury
 • Sprawdzić poprawność wskazania czujnika temp.
Błędne nastawy
 • Sprawdzić nastawy Lato/zima oraz parametry nagrzewnicy.
Uszkodzenie instalacji freonowej
 • Sprawdzić szczelność instalacji.
 • Sprawdzić/uzupełnić ilość czynnika.
Centrala jest zablokowanaKod autoryzacji
 • Wprowadzić kod autoryzacji otrzymany od sprzedawcy.
Brudne filtry
 • Rozpocząć procedurę Wymiany filtra i Testy zabrudzenia filtra.