WT 2021 – nowe warunki techniczne dla budownictwa mieszkaniowego a rekuperacja

Z początkiem 2021 roku weszły w życie nowe Warunki Techniczne (WT 2021) stawiane inwestorom planującym budowę domu, jego rozbudowę lub modernizację. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich budynków mieszkalnych, które pozwolenie na budowę otrzymały w 2021 roku. Od kilku już lat zmiany w zakresie wymagań technicznych są wyzwaniem dla każdego kto planuje rozpocząć budowę domu. Wymagania WT 2021, bo o nich tu mowa, zakładają maksymalne obniżenie energochłonności budynków i podążają w stronę budownictwa zeroenergetycznego.

 

Co to oznacza dla inwestorów?

Najważniejsze założenia WT 2021 to:

  • zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła elementów konstrukcyjnych (U) poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych, podłóg oraz dachu, dzięki czemu możliwe będzie zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku,
  • zmniejszenie współczynnika Ep określającego maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną wykorzystywaną na cele ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. Do 2021 r.  współczynnik Ep wynosił 95 kWh/m2/rok. Od 2021 roku został obniżony do 70 kWh/m2/rok,
  • popularyzację ekologicznych źródeł ciepła; dom energooszczędny zgodny ze standardami WT 2021 powinien wykorzystywać takie technologie jak: rekuperację, pompy ciepła, panele słoneczne, czy też baterie fotowoltaiczne,
  • docelowo dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii energooszczędnych wszystkie domy budowane w przyszłości mają być pasywne, niemal darmowe w utrzymaniu.

 

Oznacza to, że aby osiągnąć zakładane współczynniki konieczne będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Bez nich budowa domu spełniającego założone wytyczne będzie niemożliwa.

 

W bilansie cieplnym nowoczesnych budynków największe straty ciepła spowodowane są przez wentylację. Dotychczasowo stosowana wentylacja grawitacyjna nie sprawdza się w dobrze zaizolowanych budynkach i poza nieefektywną wymianą powietrza naraża mieszkańców na duże wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń. Patrząc przez pryzmat nowych wytycznych idealnym rozwiązaniem powyższych problemów jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dzięki rekuperacji nie tylko zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na ciepło, ale zdecydowanie wzrośnie komfort temperaturowy domowników i sprawniej będzie odbywać się dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń.

 

Podjęcie decyzji odnośnie zastosowania rekuperacji już na etapie projektu domu pozwoli inwestorowi na skorzystanie z rozwiązań obniżających koszty montażu tego energooszczędnego systemu. Zaliczyć do nich można brak konieczności budowy kominów wentylacyjnych, wcześniejsze zaplanowanie rozprowadzenia kanałów, którymi będzie przepływać powietrze, zakup okien bez nawiewników i części okien typu fix (nieotwieranych) lub wręcz rezygnacja z niektórych okien w pomieszczeniach, które ich nie wymagają. Wentylacja z odzyskiem ciepła sprawia, że w budynku występują mniejsze straty ciepła, więc zapotrzebowanie na ciepło również będzie mniejsze. Dlatego wybór urządzeń grzewczych powinien być skierowany w stronę urządzeń o mniejszej mocy, a więc zdecydowanie tańszych.

 

Wszystkie rekuperatory VENA idealnie wpisują się w standard WT 2021 oraz spełniają wymagania stawiane tego typu urządzeniom. Klasa energetyczna rekuperatorów VENA: A+ oraz A (w zależności od modelu).

Produkowane przez nas rekuperatory spełniają założenia programu dofinansowań na zakup energooszczędnych technologii – Czyste Powietrze

 

Zobacz jakie urządzenia do odzysku ciepła z wentylacji mamy w swojej ofercie –> REKUPERATORY VENA