Informujemy, że rekuperatory VENA spełniają wymagania programu “Czyste Powietrze”.

Od września 2018 roku możliwe jest skorzystanie z dofinansowania na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze. Program potrwa do końca 2029 r., a jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. O środki mogą ubiegać się inwestorzy, którzy planują modernizować lub są na etapie budowy budynku jednorodzinnego. W ramach dofinansowania można uzyskać środki na wymianę starych lub zakup nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku.

 

Produkowane przez nas rekuperatory VENA spełniają wymogi programu, czyli:

  • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308,
  • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3,
  • wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.