Najczęściej zadawane pytania dotyczące odprowadzenia skroplin i syfonów:
1. Z rekuperatora wypływa woda – czy to normalne?

Tak, jest to sytuacja naturalna pod warunkiem, że wypływ wody pojawia się w okresach chłodnych (szczególnie zimą) i odbywa się poprzez króciec do odprowadzenia kondensatu. Kondensat powstaje gdy masa ciepłego i wilgotnego powietrza zostaje schłodzona poniżej punktu rosy przez powietrze chłodniejsze napływające z drugiej strony. W wyniku nagłego ochłodzenia skumulowana wilgoć w powietrzu ciepłym ulegnie wykropleniu.

Inne miejsca pojawienia się wody niż taca ociekowa, która służy do zebrania kondensatu wewnątrz centrali, mogą świadczyć o tym, że rekuperator pracuje nieprawidłowo. Należy to natychmiast sprawdzić i zgłosić w Serwisie lub u Wykonawcy układu wentylacji.

 

2. Syfony i odprowadzenie skroplin – jak i po co wykonuje się podłączenie?

Rekuperacja w określonych warunkach pracy powoduje powstawanie kondensatu, który należy odprowadzić z centrali wentylacyjnej np. do kanalizacji.

Odprowadzenie kondensatu na ogół wykonuje się bez udziału pompy, poprzez odpływ grawitacyjny – wykorzystując odpowiedni spadek rurociągu w kierunku odpływu. Odpływ wykonywany jest najczęściej rurą kanalizacyjną średnicy 32 mm z połączeniem kielichowym lub w systemie połączeń klejonych. Układ ten powinien być wykonany jako szczelny, a w przypadku prowadzenia w strefie, w której mogą wystąpić temperatury poniżej 0°C należy go odpowiednio zabezpieczyć przed zamarzaniem (izolacja termiczna, kable grzejne), aby umożliwić jego stałą drożność.

Brak stałego odpływu skroplin może doprowadzić do gromadzenia się kondensatu w urządzeniu aż do momentu „przelania się” np. do kanałów wentylacyjnych, a następnie wypływu przez anemostaty. Podłączenie odprowadzenia skroplin powinno być wykonane z zastosowaniem syfonu (wykonany jako U-kształtny lub syfon kulowy) uniemożliwiającego przepływ powietrza i przedostawanie się odorów z kanalizacji lub – w przypadku niepodłączenia odpływu do kanalizacji – podsysania powietrza spoza układu wentylacyjnego. Podsysanie powietrza z zimnego poddasza, na którym zamontowano rekuperator, może prowadzić do spadku sprawności układu.

Szczegółowa instrukcja podłączenia odprowadzenia skroplin zawarta jest w DTR wybranego modelu urządzenia.

rys. montaż odprowadzenia skroplin w rekuperatorze VENA Optima PRO

 

3. Syfon U-kształtny czy syfon kulowy – który lepszy?

Pod względem kosztów syfon wykonany z kolanek w kształcie litery „U” jest zdecydowanie tańszy. Podczas montażu należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej wysokości słupa zatrzymywanej w nim wody. Zbyt niska wysokość spowoduje „wysysanie” wody z syfonu, co udrożni przepływ powietrza i spowoduje przedostawanie się odorów z kanalizacji. Z tego względu syfon U-kształtny powinien być okresowo kontrolowany i zalewany wodą. Szczególnie istotne jest kontrolowanie syfonu w okresie letnim kiedy to na skutek braku dopływu kondensatu i zwiększonemu procesowi parowania syfony wysychają, powodując w/w problemy.

Dość często zdarza się, że ze względu na trudny dostęp do rekuperatora (np. gdy urządzenie zamontowane jest na poddaszu) syfony nie są kontrolowane. W takiej sytuacji lepiej jest zastosować syfon kulowy. Jest on co prawda droższy, jednak praktycznie bezawaryjny i bezobsługowy. Niezależnie od wybranego rodzaju rozwiązania syfony jak i całą instalację odprowadzenia skroplin należy zabezpieczyć przed możliwością zamarzania – bezwzględnie w przypadku stref z możliwością wystąpienia temperatury poniżej 0°C.

Podsumowując: oba syfony prawidłowo wykonane i zamontowane spełnią swoją rolę. Kwestia wyboru zależy zatem wyłącznie od kosztów i wygody użytkownika.

rys. syfon u-kształtny (po lewej) i syfon kulowy (po prawej) 

 

4. Jak zamontować syfon pod rekuperatorem?

Rekuperator powinien być zamontowany w taki sposób, aby umożliwić wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z zachowaniem odpowiednich spadków instalacji lub poprzez zastosowanie np. pompki skroplin. Produkowane przez nas rekuperatory mogą być wyposażone w ramy montażowe oraz nóżki o regulowanej wysokości, które dedykowane są do urządzeń pracujących w pozycji stojącej/leżącej. Zastosowanie nóżek/ramy pozwoli na montaż rekuperatora w pozycji umożliwiającej wygodne podłączenie odwodnienia.

W przypadku central podwieszanych należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy urządzeniem a podłożem. Nie ma potrzeby montowania syfonu bezpośrednio pod urządzeniem. Syfon możemy zamontować w dalszej części instalacji odwodnieniowej, nawet w innym pomieszczeniu np. po przejściu instalacją poprzez strop, a przed włączeniem odpływu do kanalizacji.

Szczegółowa instrukcja montażu odprowadzenia skroplin znajduje się w DTR poszczególnych central wentylacyjnych.

rys. komplet regulowanych nóżek

 

5. Po co stosuje się kabel grzejny?

Kabel grzejny może być jednym ze sposobów zabezpieczenia instalacji odpływu skroplin przed zamarznięciem. Taka potrzeba pojawia się w sytuacji gdy instalacja odprowadzenia skroplin przechodzi przez pomieszczenia, w których może wystąpić temperatura poniżej 0°C. Stosowane kable grzejne układane są zazwyczaj pod warstwą izolacji termicznej (np. w postaci otuliny poliuretanowej, kauczukowej, wełny mineralnej) i włączą się tylko jeśli temperatura ich otoczenia wynosi <5°C. Pobór mocy kabla grzejnego wynosi ok. 16 W/mb.

rys. montaż kabla grzejnego