• Zakres dostawy: 3 centrale wentylacyjne z obrotowym wymiennikiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 10.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: Szkoła Muzyczna w Siemiatyczach

W ramach termomodernizacji budynku przeprowadzanej w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby Szkoły Muzycznej kompleksowo zrealizowaliśmy dostawę oraz montaż systemu wentylacji w powyższej inwestycji. Zakres naszych usług obejmował:

  1. montaż kompletnej instalacji wentylacyjnej (kanały, kształtki, czerpnie, wyrzutnie, tłumiki, klapy p.poż., wentylatory łazienkowe, nawiewniki itp.),
  2. dostawę i montaż agregatu wody lodowej,
  3. dostawę i montaż 3 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła VEBAR CR,
  4. uruchomienie, pomiary wydajności oraz pomiary hałasu.

Dostarczyliśmy centrale o łącznej wydajności ok. 10 000 m3/h. Każda z nich wyposażona jest w obrotowy wymiennik ciepła, nagrzewnicę, chłodnicę, dodatkową sekcję filtracji (F8), komorę mieszania oraz energooszczędne wentylatory. Centrale dostarczyliśmy jako kompletne, okablowane urządzenia wyposażone w automatykę sterującą. Ze względu na montaż central na dachu wykonaliśmy je w standardzie zewnętrznym.