• Zakres dostawy: 2 centrale wentylacyjne VEBAR
  • Wydajność: 55.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: stocznia Mirage w Augustowie

 

Pierwszą dostawę do stoczni Mirage zrealizowaliśmy w 2002 roku. Był to zestaw wentylacyjny CNWB składający się z dwóch spiralnych wymienników ciepła. Już wtedy Inwestor docenił jakość naszych urządzeń i po latach użytkowania ówczesnego systemu zdecydował się na wykorzystanie kolejnych rozwiązań naszej produkcji.

Tym razem dostarczyliśmy dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR CR. Centrale są wyposażone w obrotowy wymiennik ciepła, nagrzewnice wodne, jeden z wentylatorów w wykonaniu przeciwwybuchowym. W centralach przewidziano miejsce na montaż chłodnicy. Obie centrale fabrycznie okablowaliśmy, dostarczyliśmy wraz z kompletną automatyką sterującą (szafa automatyki montowana na zewnątrz centrali) i uruchomiliśmy na obiekcie.