• Zakres dostawy: 2 powieszane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR CSV
  • Wydajność: 13.500 m3/h
  • Miejsce dostawy: drukarnia Hat-Trick w Zatorze

 

Do drukarni Hat-Trick dostarczyliśmy dwie podwieszane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które zapewnią odpowiednią wentylację w całym obiekcie.  Obie centrale wyposażone są w wymienniki krzyżowe, nagrzewnice wodne oraz układ sterowania.