• Zakres dostawy: 3 centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła VEBAR WP
  • Wydajność: 10.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Henrykowie

Na potrzeby remontu i termomodernizacji pomieszczeń Klasztoru Księgi Henrykowskiej dostarczyliśmy 3 centrale wentylacyjne VEBAR WP o łącznej wydajności ok. 10 000 m3/h. Centrale zapewnią świeże powietrze w sali gimnastycznej oraz w auli. Termomodernizację oraz montaż central wykonała firma DiMEN S.C.

Dostarczone centrale zostały wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła, filtry powietrza klasy M5, energooszczędne wentylatory typu EC oraz nagrzewnice wodne. Dwie nagrzewnice zostały wbudowane w centrale, natomiast jedną zamontowano kanałowo. Wszystkie centrale VEBAR WP zostały fabrycznie okablowane i wyposażone w sterownik STW-6 oraz moduł internetowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy będą mogli sterować pracą wentylacji za pośrednictwem internetu lub dostarczonych przez nas paneli z ekranem dotykowym.