Dostawa central wentylacyjnych do centrum handlowego “Galeria Odyseja” w Brzesku.

W latach 2021 – 2022, w 2 etapach realizacji, Firma „Bartosz” dostarczyła 9 central wentylacyjnych o łącznej wydajności: 105 000 m3/h.

Charakterystyka urządzeń:

  • centrale zewnętrzne sekcyjne wyposażone w odzysk ciepła i chłodu na wymiennikach obrotowych;
  • dodatkowe wyposażenie – komory mieszania pracujące od zmiany stężenia CO2 w powietrzu wyciąganym, oraz wymienniki współpracujące z freonowymi pompami ciepła.