• Zakres dostawy: 6 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 90.100 m3/h
  • Miejsce dostawy: zakład produkcyjny Hispano-Suiza 2

 

Do budowanego zakładu produkcyjnego Hispano-Suiza 2 dostarczyliśmy 6 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła VEBAR CR. Centrale w wymiennikiem obrotowym  spełniają funkcję odzysku ciepła, grzanie (nagrzewnice wodne) oraz chłodzenie (chłodnice freonowe). W centralach zostały zastosowane również tłumiki hałasu oraz puste sekcje, które w przyszłości zostaną wyposażone w moduły hydrauliczne.  Wszystkie centrale zostały fabrycznie okablowane i dostarczone wraz z automatyką sterującą.