• Zakres dostawy: 5 central wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR
  • Wydajność: 26.350 m3/h
  • Miejsce dostawy: Zakład Nauk o Człowieku w Rzeszowie

 

W ramach realizacji zadania dostarczyliśmy centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła typu VEBAR WS. Dostarczone centrale wyposażone zostały w spiralne wymienniki ciepła produkcji naszej firmy. Poza odzyskiem ciepła centrale realizują funkcję grzania przy wykorzystaniu nagrzewnicy wodnej oraz funkcję chłodzenia za pomocą chłodnicy freonowej.  Ponadto w centralach zastosowane zostały czerpnie / wyrzutnie z okapnikami. Oprócz central z wymiennikiem spiralnym dostarczona została centrala z wymiennikiem glikolowym VEBAR G. Centrala została wyprodukowana w wykonaniu higienicznym, wyposażyliśmy ją w nagrzewnicę wodną, nagrzewnicę elektryczną oraz chłodnicę freonową.  Każda z dostarczonych central została fabrycznie okablowana i wyposażona w automatykę sterującą.