• Zakres dostawy: 2 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
  • Wydajność: 1.400 m3/h
  • Miejsce dostawy: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej w Białymstoku

 

Do budynku Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej dostarczyliśmy dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.  Centrale zostały zamontowane w ramach naukowych badań związanych z odnawialnymi źródłami energii. W obiekcie pracują: pompa ciepła, dachowe kolektory ciepłej wody użytkowej, turbiny wiatrowe, gruntowy wymiennik ciepła oraz dwie centrale naszej produkcji: centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą elektryczną oraz filtrami powietrza klasy F7 oraz centrala z wymiennikiem obrotowym z nagrzewnicą elektryczną oraz filtrami powietrza klasy M5. Obie centrale wyposażyliśmy w automatykę sterującą STW-2. Dodatkowo do obiektu dostarczyliśmy 2 chłodnice wodne kanałowe oraz 2 nagrzewnice elektryczne, również kanałowe.