• Zakres dostawy: 15 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła VEBAR
  • Wydajność: 59.800 m3/h
  • Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczo-Medyczny w Rzeszowie

 

Na potrzeby budowy Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie dostarczyliśmy 15 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. W zależności od miejsca montażu centrale zostały wykonane w różnym standardzie i zastosowano w nich różne wymienniki:

  • 8 central wentylacyjnych VEBAR CSL z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową, wszystkie w wykonaniu zewnętrznym,
  • 1 centrala VEBAR CS z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną, chłodnica freonową i komorą mieszania, w wykonaniu zewnętrznym,
  • 6 central wentylacyjnych VEBAR CR z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową, 3 centrale w wykonaniu zewnętrznym i 3 w wykonaniu wewnętrznym.

Poza dostawą central wykonaliśmy zabudowę modułów hydraulicznych.