• Zakres dostawy: 25 central wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR
  • Wydajność: 69.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie

 

Zrealizowaliśmy zamówienie na dostawę 25 central wentylacyjnych do rozbudowywanego o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z blokiem operacyjnym szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie. W ramach realizacji wyprodukowaliśmy 20 central wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym oraz 5 central w wykonaniu standardowym. Każda centrala wyposażona była w wymiennik ciepła (w zależności od modelu był to wymienni spiralny lub glikolowy), energooszczędne wentylatory, filtry powietrza (w tym filtry wstępne) z czujnikami zabrudzenia, nagrzewnice (wodne lub elektryczne), chłodnice wodne, automatykę sterującą. Centrale zostały fabrycznie okablowane i wyposażone w okna inspekcyjne i oświetlenie wewnątrz centrali. Oprócz central wentylacyjnych dostarczyliśmy również nawilżacze parowe w obudowie.