• Zakres dostawy: 7 podwieszanych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła VEBAR
  • Wydajność: 25.440 m3/h
  • Miejsce dostawy: Szpital Miejski w Rzeszowie

 

W ramach realizacji zamówienia dostarczyliśmy podwieszane centrale wentylacyjne VEBAR na potrzeby pomieszczeń socjalnych Stadionu Miejskiego w Rzeszowie. Dostarczone centrale zostały wyprodukowane w dwóch wariantach:

  • 5 central powieszanych z odzyskiem ciepła, które zostały zbudowane w układzie rozproszonym. W urządzeniach został zastosowany krzyżowy wymiennik ciepła, nagrzewnice elektryczne oraz chłodnice freonowe;
  • 2 centrale podwieszane nawiewne, bez odzysku ciepła, dodatkowo wyposażone w nagrzewnicę wodną.

Każda centrala została fabrycznie okablowana i wyposażona w automatykę sterującą.