• Zakres dostawy: 24 centrale wentylacyjne VEBAR
  • Wydajność: 131.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: fabryka SaMASZ Sp. z o.o. w Zabłudowie

 

W 2017 roku dostarczyliśmy łącznie 24 centrale wentylacyjne na potrzeby producenta maszyn rolniczych – firmy SaMASZ. Dostarczone centrale spełniają szereg funkcji niezbędnych do zapewnienia czystego powietrza w nowowybudowanym zakładzie produkcyjnym. Poza filtracją powietrza, dogrzewają je oraz w przypadku części urządzeń również schładzają. Dostawa central została podzielona na etapy, w ramach których na obiekt trafiło:

  • 19 sekcyjnych central VEBAR WP, wyposażonych w przeciwprądowy wymiennik ciepła, nagrzewnice wodne oraz częściowo w chłodnice freonowe; jedna z central została wyprodukowana w standardzie higienicznym;
  • 1 higieniczną centralę wentylacyjną VEBAR CS z wymiennikiem krzyżowym; centrala dodatkowo została wyposażona w nagrzewnicę wodną;
  • 4 nawiewne centrale wentylacyjne VEBAR N z nagrzewnicami wodnymi w obudowie monoblokowej.

Wszystkie centrale wentylacyjne zostały fabrycznie okablowane oraz wyposażone w system sterowania. Szafy, w których znajduje się automatyka sterująca zostały wbudowane w centrale.