Dostawa centrali wentylacyjnej do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale.

Całkowita wydajność centrali: 15 600 m3/h, spręż dyspozycyjny: 500 Pa.

  • centrala w wykonaniu zewnętrznym sekcyjnym, z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności 78% z nagrzewnicą wodną, filtrami wstępnymi i dokładnymi;
  • intensywność pracy centrali uzależniona od poziomu wilgotności w pomieszczeniu produkcyjnym;
  • zintegrowana automatyka STW-6 z pełną wizualizacją pracy i możliwością zdalnego dostępu.