• Zakres dostawy: 4 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR
  • Wydajność: 12.500 m3/h
  • Miejsce dostawy: Centrum Górskie Korona Ziemi

 

Na potrzeby Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi dostarczyliśmy 3 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Trzy centrale VEBAR WS wyposażone były w spiralne wymienniki ciepła, za pomocą których odzyskiwane jest ciepło z wentylacji. Centrale te zostały dodatkowo wyposażone w chłodnice freonowe, realizujące funkcję chłodzenia. Ponadto dostarczyliśmy centralę VEBAR CNW z wymiennikiem glikolowym oraz nagrzewnicę elektryczną.