• Zakres dostawy: 2 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 100.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: fabryka Intersnack w Nysie

 

Z firmą Intersnack współpracujemy od 2012 roku. Przez ten czas na potrzeby inwestycji realizowanych przez firmę dostarczyliśmy 7 central wentylacyjnych, o łącznej wydajności kilkustet tysięcy m3/h.  Centrale realizowały różne funkcje i różniły się wydajnością, jednak za każdym razem były dostarczone z kompleksowym wyposażeniem, fabrycznym okablowaniem oraz na życzenie Inwestora uruchamiane były na obiekcie.

W ramach tej dostawy wyprodukowaliśmy 2 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które wyposażone były w obrotowe wymienniki ciepła. Jedna z nich dodatkowo realizuje funkcję chłodzenia, dlatego została wyposażona w chłodnicę wodną. Centrale standardowo są wyposażone w automatykę sterującą i wyprodukowaliśmy je w standardzie zewnętrznym.