• Zakres dostawy: 4 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 19.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: hala magazynowo-produkcyjna Husqvarna Poland w Mielcu

 

Zrealizowaliśmy zadanie, w ramach którego dostarczyliśmy 4 centrale wentylacyjne do hali magazynowo-produkcyjnej firmy Husqvarna w Mielcu. Wyprodukowane przez nas centrale VEBAR CR odzyskują ciepło z pośrednictwem obrotowego wymiennika ciepła. Ponadto pełnią funkcję grzania powietrza za pomocą nagrzewnic wodnych. Dodatkowym wyposażeniem każdej z central były komory mieszania.