• Zakres dostawy: 3 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 90.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: fabryka FABIOS S.A. w Makowie Podhalańskim

 

W ramach realizacji dostarczyliśmy na obiekt 3 przemysłowe centrale wentylacyjne VEBAR CR. Wszystkie centrale wyposażone były w obrotowy wymiennik ciepła, nagrzewnice wodne, filtry powietrza oraz komorę mieszania (recyrkulacja). Centrale zostały dostarczone do fabryki producenta żywności i zgodnie z założeniami zamontowano je na dachu budynku. W związku z tym urządzenia wykonaliśmy w standardzie zewnętrznym oraz zastosowaliśmy zintegrowane czerpnie / wyrzutnie. Każda centrala wentylacyjna została wyposażona w automatykę sterującą z czujnikiem entalpii. Szafa sterująca została wbudowana w centralę. Na życzenie Inwestora centrale zostały fabrycznie okablowane, uruchomione i skonfigurowane na inwestycji.