• Zakres dostawy: 2 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 180.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: fabryka FABIOS S.A. w Makowie Podhalańskim

 

Kolejna dostawa central wentylacyjnych na potrzeby fabryki producenta osłonek białkowych – firmy FABIOS S.A. Tym razem nasze zadanie polegało na dostawie, nadzorze nad montażem, okablowaniu i uruchomieniu dostarczonych central wentylacyjnych. Każda centrala przewidziana została na wydajność 90.000 m3/h. Centrale wentylacyjne realizują odzysk ciepła za pośrednictwem obrotowych wymienników ciepła. Ponadto urządzenia zostały wyposażone w nagrzewnice gazowe, zintegrowane czerpnie i wyrzutnie, dodatkowe filtry tłuszczowe oraz automatykę sterującą.  Centrale zostały zamontowane na dachu, w związku z czym wyprodukowaliśmy je w standardzie zewnętrznym. 

 

Dostawa central wentylacyjnych odbyła się w ramach poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych odbywających się w fabryce.