• Zakres dostawy: 3 centrale wentylacyjne + 3 zestawy wentylacyjne
  • Wydajność: 36.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: drukarnia Foldruk w Siedlcach

 

Do drukarni Foldruk w Siedlcach dostarczyliśmy łącznie 6 urządzeń, które pracują w układzie wentylacji mechanicznej. Urządzenia w zależności od modelu wyposażone były w spiralne wymienniki ciepła oraz w wymienniki przeciwprądowe. Największa z central – VEBAR WS – została zamontowana na dachu budynku. Produkcja i dostawa urządzenia była wyzwaniem – centrala zawierała w sobie 3 wysokosprawne spiralne wymienniki z odzyskiem ciepła. Łączna powierzchnia wymiany ciepła na tych trzech wymiennikach wyniosła 1920 m2! Poza odzyskiem ciepła centrala realizuje funkcję grzania (nagrzewnica wodna) oraz chłodzenia (chłodnica freonowa). Kolejne centrale to podwieszana VENA Optima VOV z wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą wodną oraz centrala nawiewna VEBAR N z nagrzewnica wodną. Poza centralami w drukarni pracują 3 kanałowe zestawy wentylacyjne naszej produkcji (VENA Silver, CNWB). Każdy z nich wykonany jest w oparciu o wymiennik spiralny i umożliwia montaż rozproszony.