• Zakres dostawy: 7 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła VEBAR
  • Wydajność: 118.495 m3/h
  • Miejsce dostawy: Aero Gearbox w Ropczycach

 

Dostawa 7 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła do fabryki z branży lotniczej. Wszystkie wyprodukowane centrale realizowały funkcję odzysku ciepła. W części z nich zastosowano wymienniki obrotowe, pozostałe to centrale z wymiennikiem glikolowym. Każda centrala wentylacyjna wyposażona była w nagrzewnicę wodną, chłodnice wodną oraz tłumiki. Aby ułatwić czynności serwisowe i nadzór nad prawidłową pracą central zastosowaliśmy okna rewizyjne oraz oświetlenie wewnątrz urządzenia. Centrale VEBAR dostarczone były w sekcjach, część z nich wykonaliśmy w standardzie zewnętrznym.