• Zakres dostawy: 4 nawiewne centrale wentylacyjne VEBAR N
  • Wydajność: 180.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: fabryka producenta opakowań

Kolejna dostawa central wentylacyjnych do producenta opakowań firmy Can-Pack S.A., tym razem do fabryki w Kolumbii. W ramach realizacji dostarczyliśmy 4 nawiewne centrale wentylacyjne VEBAR N. Centrale zostały wyposażone w 3 sekcje filtracji: wstępne kasetowe G2, kieszeniowe M5 oraz wtórne F7. W centralach przewidziano miejsce na montaż wymienników grzewczych i chłodzących. Konstrukcja sekcji umożliwia łatwe doposażenie centrali w dodatkowe urządzenia na obiekcie. Sterowanie pracą central odbywa się za pośrednictwem kompletnego systemu automatyki sterującej na który składają się jedna szafa zasilająco-sterująca i 3 dodatkowe szafki zasilające. Całym systemem zarządza przemysłowy sterownik z panelem użytkownika charakteryzujący się dużą stabilnością pracy. Zakres dostawy obejmował również okablowanie central wentylacyjnych oraz ich uruchomienie na obiekcie.