• Zakres dostawy: 3 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR
  • Wydajność: 39.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: fabryka FCASE w Jaworniku

 

Do fabryki producenta z branży spożywczej dostarczyliśmy centralę VEBAR CR z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną i tłumikami hałasu oraz dwie centrale z wymiennikami krzyżowymi VEBAR CS również z nagrzewnicą wodną, chłodnicą i tłumikami. Wszystkie centrale wyposażyliśmy w automatykę sterująca wbudowaną w szafę w centrali. Było to wykonanie specjalne: centrale epoksydowane, konstrukcja central i realizacja procesów technologicznych dostosowana została do wymagań produkcji.