• Zakres dostawy: 8 central wentylacyjnych VEBAR
  • Wydajność: 13.500 m3/h
  • Miejsce dostawy: Hotel Cztery Pory Roku w Pilikach

 

Dostarczyliśmy centrale do hotelu Cztery Pory Roku w Pilikach. W ramach realizacji zadania wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy:

  • dwie podwieszane centrale wentylacyjne nawiewne dodatkowo wyposażone w nagrzewnice wodne (VEBAR N),
  • 3-sekcyjną centralę wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym wyposażoną dodatkowo w nagrzewnicę wodną, wykonaną w standardzie wewnętrznym (VEBAR CR),
  • dwie podwieszane centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym (VENA Optima VOV),
  • dwie stojące centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym (VENA Optima),
  • zestaw wentylacyjny ze spiralnym wymiennikiem ciepła (VENA Standard).

Każde z dostarczonych urządzeń fabrycznie okablowaliśmy i wyposażyliśmy w automatykę sterującą.