• Zakres dostawy: centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VEBAR CS
  • Wydajność: 2.500 m3/h
  • Miejsce dostawy: Zamek w Baranowie Sandomierskim

 

Dostarczyliśmy centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła VEBAR CS na potrzeby systemu wentylacji Zamku w Baranowie Sandomierskim. Centrala odzyskuje ciepło za pośrednictwem wymiennika krzyżowego, dodatkowo została wyposażona w nagrzewnicę wodną oraz automatykę sterującą.