Wentylacja malarni / lakierni

Na potrzeby firmy świadczącej usługi z zakresu zabezpieczeń antykorozyjnych zlokalizowanej w województwie wielkopolskim dostarczyliśmy centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła VEBAR WP o wydajności 16 840 m3/h.

Dostarczona centrala wentylacyjna realizuje funkcję odzysku ciepła poprzez przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności ponad 82%. Ponadto centralę wyposażyliśmy w chłodnicę wodną z odkraplaczem, komorę mieszania i przepustnice wielopłaszczyznowe by-passu oraz czerpni / wyrzutni. Ze względu na specyficzne warunki pracy jakie panują w malarni została również zastosowana wstępna filtracja.

Z powodu dużego gabarytu centrala została dostarczona w sekcjach i wyprodukowana w standardzie zewnętrznym, aby można było zamontować ją poza budynkiem.

Zastosowanie central VEBAR w malarniach i lakierniach gwarantuje nie tylko ograniczenie kosztów eksploatacji poprzez ponowne wykorzystywanie zgromadzonego ciepła, ale również pozwala zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki pracy.