• Zakres dostawy: centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 90.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: fabryka FCASE w Myślenicach

 

Dostawa kolejnej centrali wentylacyjnej VEBAR CR do fabryki spożywczych osłonek białkowych – firmy FCASE. Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym, komorą mieszania, gazową sekcją grzewczą o mocy max. 763 kW w wykonaniu INOX z kominkiem i ścieżką gazową. W centrali zastosowano filtrację powietrza: wstępną  klasy F7 oraz wtórną klasy F9. Ze względu na montaż urządzenia na dachu centralę wyprodukowaliśmy w standardzie zewnętrznym i wyposażyliśmy w system sterowania. Na życzenie Inwestora okablowanie, uruchomienie i regulacja zostały wykonane na obiekcie.