• Zakres dostawy: centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 5.500 m3/h
  • Miejsce dostawy: Przedszkole w Warszawie

 

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym VEBAR CR dostarczona do jednego z warszawskich przedszkoli. Centrala została wyposażona w nagrzewnicę wodną, automatykę sterującą oraz została fabrycznie okablowana.  Konieczność montażu urządzenia w miejscu, do którego był utrudniony dostęp spowodowała, że centrala wentylacyjna została podzielona na sekcje. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy był sprawny transport centrali do wskazanego pomieszczenia, a dzięki fabrycznemu okablowaniu nie wystąpiły trudności z połączeniem ze sobą poszczególnych sekcji.