• Zakres dostawy: centrala wentylacyjne z odzyskiem ciepła VEBAR CS
  • Wydajność: 33.500 m3/h
  • Miejsce dostawy: Pacyga Import-Export

 

Na potrzeby fabryki producenta mebli firmy Pacyga Import-Export dostarczyliśmy centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła VEBAR CS. W centrali zastosowaliśmy krzyżowy wymiennik ciepła, nagrzewnicę wodną oraz kompletny system sterowania umieszczony w szafie automatyki. Szafa sterująca została wbudowana w centralę.