• Zakres dostawy: centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VEBAR WS
  • Wydajność: 12.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: hala magazynowa drukarni PRO100 w Białymstoku

 

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem spiralnym VEBAR WS, która dostarczyliśmy do powstającej hali magazynowej białostockiej drukarni PRO100. Centrala została wyposażona w dwa spiralne wymienniki ciepła WS, których łączna powierzchnia odzysku ciepła wynosi 1008 m2! W urządzeniu wbudowane zostały również chłodnico-nagrzewnice oraz automatykę sterującą. Centrala wentylacyjna została fabrycznie okablowana, co znacznie skróciło czas potrzebny na jej montaż na inwestycji. Z racji montażu na dachu budynku urządzenie zostało wykonane w standardzie zewnętrznym.