• Zakres dostawy: centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VEBAR WS
  • Wydajność: 11.550 m3/h
  • Miejsce dostawy: H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy

 

Do producenta konstrukcji stalowych firmy H.K. POM dostarczyliśmy centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła VEBAR WS. Centrala wyposażona jest w spiralny wymiennik ciepła charakteryzujący się obecnie najwyższą sprawnością odzysku ciepła na rynku. Centrala ze względu na montaż na zewnątrz hali została wykonana w standardzie zewnętrznym. Urządzenie fabrycznie okablowaliśmy i dostarczyliśmy wraz z kompletnym układem sterowania. Szafa automatyki sterującej została umieszczona wewnątrz centrali. Oprócz tego w ramach zadania dostarczyliśmy nagrzewnicę kanałową oraz czerpnie / wyrzutnie z okapnikami.