• Zakres dostawy: centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VEBAR CR
  • Wydajność: 8.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: Dom Pielgrzyma w Białymstoku

 

Dostarczyliśmy centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła VEBAR CR do Domu Pielgrzyma w Białymstoku. Centrala została wyprodukowana w oparciu o obrotowy wymiennik ciepła. Poza wymiennikiem w centrali zastosowaliśmy nagrzewnicę wodą, która realizuje funkcję grzania oraz chłodnicę wodną realizującą funkcję chłodzenia. Ponadto w centrali wbudowane zostały tłumiki hałasu oraz czerpnie / wyrzutnie z okapnikami. Ze względu na montaż centrali na dachu urządzenie zostało wykonane w kilku sekcjach oraz w standardzie zewnętrznym. Sterowanie pracą systemu wentylacji odbywa się za pośrednictwem sterownika STW, szafę automatyki wbudowaliśmy w centralę.