• Zakres dostawy: 2 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
  • Wydajność: 4.700 m3/h
  • Miejsce dostawy: budynek oświatowo-usługowy w Kleosinie

 

Na potrzeby budynku przeznaczonego na instytucję oświatową oraz lokale usługowe dostarczyliśmy dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła:

  • VEBAR CR – centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym o wydajności 3.500 m3/h, dodatkowo wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, automatykę sterującą STW-6 wraz z panelem dotykowym PS-D6;
  • VENA Optima VOV – podwieszana centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym o wydajności 1.200 m3/h, wyposażona w nagrzewnicę wstępną montowaną przed centralą oraz automatykę sterującą STW-5 i panel dotykowy PS-D5.

Obie centrale zostały fabrycznie okablowane.