• Zakres dostawy: centrala wentylacyjna VEBAR CR
  • Wydajność: 4.000 m3/h
  • Miejsce dostawy: Browar Markowy w Hajnówce

 

Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła na potrzeby nowego budynku browaru. W ramach zadania wyprodukowaliśmy centralę wentylacyjną VEBAR CR wyposażoną w obrotowy wymiennik ciepła, wentylatory, filtry oraz nagrzewnicę elektryczną. Centrala została zamontowana na zewnątrz budynku, w związku z czym wykonaliśmy ją w standardzie zewnętrznym oraz wyposażyliśmy w zintegrowaną czerpnię i wyrzutnię. Sterowanie praca centrali odbywa się za pośrednictwem automatyki STW z panelem tekstowym i modułem umożliwiającym zmianę parametrów pracy przez internet. Centrala została fabrycznie okablowana i uruchomiona na obiekcie.