Początek sezonu grzewczego, to dobry czas, by sprawdzić czy wszystkie instalacje w naszym domu są sprawne i zapewnią nam komfortowe warunki w czasie zimy. Jedną z instalacji, o której na co dzień nie pamiętamy, a która wymaga okresowej kontroli jest instalacja wentylacji. Mieszkańcy domów z rekuperacją powinni sprawdzić czy zainstalowana centrala wentylacyjna działa poprawnie, czy filtry powietrza nie wymagają już wymiany oraz czy samo urządzenie spełnia swoją najważniejszą funkcję, czyli czy działają wentylatory i odzysk ciepła.

Przegląd okresowy, a warunki gwarancji

Aby centrala wentylacyjna bezawaryjnie pracowała przez lata niezbędne jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych. Przegląd może być przeprowadzony przez producenta i jego autoryzowany serwis lub przez instalatora dokonującego montażu urządzenia. Różnica dla Użytkownika rekuperatora polega na tym, iż w przypadku przeglądów okresowych wykonywanych przez producenta i jego autoryzowany serwis obowiązuje go gwarancja na warunkach „Serwis u Klienta”, czyli zgłoszenie usterki bezpośrednio do Firmy BARTOSZ lub poprzez instalatora urządzenia powoduje wyjazd autoryzowanego serwisu i naprawę w miejscu zainstalowania rekuperatora (o ile jest taka możliwość). W przypadku przeglądów wykonywanych przez nieautoryzowany serwis, Użytkownika lub braku przeglądów gwarancja odbywa się na zasadzie „Części”, co oznacza, że instalator / Użytkownik samodzielnie dokonuje diagnostyki usterki (na przykład w porozumieniu telefonicznym z serwisem producenta), a następnie demontuje i wysyła uszkodzone części do producenta, który w przypadku uznania roszczenia dokonuje naprawy/wymiany części w ramach gwarancji i odsyła naprawiony element do Użytkownika. Zasady działania i możliwe warianty gwarancji wraz z zakresem obowiązków Stron znajdują się w Szczegółowych Warunkach Gwarancji [SWG], których odpis załączony jest w dokumentacji znajdującej się przy każdym urządzeniu.

 

Przeglądy serwisowe, to nie tylko wymiana filtrów

Okresowy przegląd centrali wentylacyjnej wykonywany przez autoryzowany serwis nie sprowadza się wyłącznie do kontroli zabrudzenia filtrów i ich ewentualnej wymiany. Jest to szereg czynności wykonywanych w oparciu o protokół serwisowy. Dokument ten zawiera ponad 50 punktów kontrolnych, które należy skrupulatnie sprawdzić i w przypadku zaistnienia takiej konieczności, podjąć czynności naprawcze lub konserwacyjne.

Na czym polega przegląd rekuperatora?

Do zadań autoryzowanych serwisantów należy między innymi:

 • kontrola i sprawdzenie dziennika zdarzeń (zapisy stanów, błędów i występujących zdarzeń z ich analizą oraz usunięcie przyczyn pojawiających się nieprawidłowości);
 • kontrola wskazań czujników temperatury i ich ewentualna kalibracja;
 • kontrola i ewentualna korekta nastaw presostatów i termostatów;
 • pomiary elektryczne (np. pobór prądu przez wentylatory w przypadku podejrzenia ich awarii);
 • kontrola ogólnego stanu urządzenia i instalacji;
 • kontrola stanu obudowy, mocowań, osłon, daszków, okapników, kratek, izolacji, itd.
 • kontrola instalacji odprowadzenia skroplin (jej drożności, szczelności i izolacji);
 • kontrola połączeń elastycznych, przepustnic;
 • kontrola filtrów oraz elementów ich zabezpieczenia/kontroli (presostaty, rurki sygnałowe, itp.);
 • kontrola wentylatorów (stan łożysk, wyważenia wirnika, stan wibroizolatorów);
 • kontrola wymiennika ciepła;
 • kontrola pozostałych urządzeń dodatkowych (nagrzewnic, chłodnic, nawilżaczy);
 • kontrola stanu okablowania i połączeń elektrycznych;
 • kontrola trybów pracy automatyki, w tym sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów wykonawczych (wymuszenie ich pracy).

Powyższa lista przedstawia stopień skomplikowania prac związanych z przeprowadzeniem kompleksowego przeglądu oraz pokazuje, iż jego wykonanie bez odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi jest niemożliwe. Dlatego jako producent zalecamy, aby przeglądy central wentylacyjnych były wykonywane przez osoby posiadające niezbędną wiedzę oraz doświadczenie przy realizacji powyższych czynności.

 

 

Pamiętaj o regularnym wykonywaniu przeglądów

W trosce o poprawną pracę produkowanych przez nas central wentylacyjnych oraz komfort Użytkowników, automatyka sterująca STW zaprogramowana jest tak, aby okresowo przypominać o wykonaniu przeglądu rekuperatora. Przypomnienie odbywa się poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na ekranie panela sterującego.

 

 

Przeglądy powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku, przy założeniu, że rekuperator pracuje w standardowych warunkach (typowe warunki w budownictwie jednorodzinnym). Po pojawieniu się komunikatu należy skontaktować się z serwisem producenta lub wykonawcą instalacji w celu uzyskania oferty na usługę serwisową i umówienia dogodnego terminu przyjazdu ekipy serwisowej.

 

aktualizacja: 19.01.2024 r.