Porównanie funkcji sterowania automatyki STW-5 i STW-6

 

PROGRAMY CZASOWE

Opis funkcjiSTW-5STW-6
Funkcja Start / Stoptaktak
Program ręczny stałytaktak
Program ręczny tymczasowytaktak
Program czasowy zgodny z harmonogramemtaktak
Program AUTOtaktak

 

STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ

Tryb CAV – stały strumień powietrza określony w m3/h, m3/s, l/sxtak
Tryb VAV – zmienny strumień ciśnienia przy stałym ciśnieniu w układziextak
Regulacja wydajnością układu z wentylatorami EC/ER, 10 biegówtaktak

 

REGULACJA I POMIARY TEMPERATURY

Sterowanie temperaturą powietrza: nawiewanego, wywiewanego, w pomieszczeniutaktak
Funkcja automatycznego przejścia z chłodzenia/grzania, grzania/chłodzenia – utrzymanie temp. zadanej (reg. płynna)taktak
Sterowanie temperaturą minimalną nawiewuxtak
Automatyczne wykrywanie i zmiana ustawień dla okresów lato/zimaxtak
Pomiar temp.: zewnętrzna, nawiewu, wywiewu, w pomieszczeniu oraz temp. dodatkowych np. za wymiennikiem, GWC, powietrze wyrzutnitaktak

 

ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI

Funkcja przesunięcia wydajności między wentylatorami w celu kompensacji różnic oporów instalacji naw./wyw. – układy EC i ERtaktak
Funkcja przesunięcia wydajności wentylatorów celem kompensacji oporów instalacji GWC – układy EC i ERxtak

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY, INTERNET

Protokół komunikacyjny RS-485 Modbustaktak
Obsługa przez internet i aplikację na smartfonietaktak
Diagnostyka on-linetaktak

 

INFORMACJE, HISTORIA, DIAGNOSTYKA

Informacja o konieczności wykonania przeglądu okresowegotaktak
Stan bieżącego zabrudzenia filtrówxtak
Sygnalizacja o konieczności wymiany filtrówtaktak
Informacja o aktualnej pracy urządzeńtaktak
Historia temperatur, zdarzeń i komunikatówtaktak
Informacje statystyczne (z 12 miesięcy)taktak
Optymalizacja / kontrola odzysku ciepłataktak
Tryb zimowytaktak

 

FUNKCJE STEROWANIA URZĄDZENIAMI

Współpraca z wymiennikami ciepła: spiralnym, przeciwprądowym, obrotowym, krzyżowym, z czynnikiem pośredniczącym (glikol)taktak
Sterowanie by-passemtaktak
Sterowanie GWC jedno- i dwusekcyjnym oraz glikolowym układem GWCGtaktak
Sterowanie przepustnicami czerpni/wyrzutni (on/off) z potwierdzeniem położeniaxtak
Sterowanie recyrkulacjątaktak
Sterowanie nagrzewnicami: elektrycznymi i wodnymitaktak
Sterowanie pompą ciepła oraz glikolowaną pompą ciepłataktak

 

POZOSTAŁE FUNKCJE STEROWANIA

Pomiar wilgotnościtaktak
Pomiar stężenia dwutlenku węglataktak
Wymuszenie pracy na zadaną wydajnośćtaktak
Funkcja PARTY – szybkie przemieszczanietaktak
Dodatkowe sterowanie wydzielonymi strefamixtak
Priorytet użycia urządzeń centralixtak
Funkcja wspomagania odwodnienia UOCtaktak
Okresowe wymuszenie działania siłowników, zaworów, napędów itp.xtak
“Miękki start” UOC w przypadku dłuższej bezczynności zimątaktak
Wyłączenie awaryjne z powodu zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temp. nawiewutaktak
Termin przeglądu / serwisutaktak
Test parametrów powietrzaxtak
Przywrócenie ustawień fabrycznychtaktak
Kody aktywacyjnetaktak
Wizualizacje pracy poszczególnych central i układów na danym obiekciextak
Współpraca z kilkoma panelami użytkownikataktak
Współpraca jednego panela z kilkoma centralamixtak