Produkowane przez nas centrale higieniczne posiadają niezbędne certyfikaty (atest PZH oraz TUV Rheinland) potwierdzające wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami. Wysoka dbałość o przestrzeganie przepisów związanych z produkcją central higienicznych oraz stosowanie komponentów najwyższej jakości są gwarancją, że urządzenia z powodzeniem spełnią zakładane funkcje w obiektach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych takich jak szpitale, sale operacyjne, laboratoria, zakłady farmaceutyczne oraz zakłady produkujące żywność.

W ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy dostawę 25 central wentylacyjnych na potrzeby jednego ze szpitali w województwie podkarpackim. Większość central (21 szt.) wyprodukowaliśmy w standardzie higienicznym.