Produkowane przez nas centrale higieniczne posiadają atest PZH dopuszczający ich wykorzystanie w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych w budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia (sale operacyjne), w laboratoriach oraz w obiektach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Wysoka dbałość o przestrzeganie przepisów związanych z produkcją central higienicznych oraz stosowanie komponentów najwyższej jakości są gwarancją, że urządzenia z powodzeniem spełnią zakładane funkcje w obiektach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.

W ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy dostawę 25 central wentylacyjnych na potrzeby jednego ze szpitali w województwie podkarpackim. Większość central (21 szt.) wyprodukowaliśmy w standardzie higienicznym.